OPLOVO RECIKLAŽNO USMERJENO KONSTRUIRANJE OMOGOČA ENOSTAVNO RECIKLIRANJE.
OPLOVO RECIKLAŽNO USMERJENO KONSTRUIRANJE OMOGOČA ENOSTAVNO RECIKLIRANJE.

Oplova reciklažna strategija je ključni element zanesljivosti naših izdelkov. Prizadevamo si tudi za uporabo večjega deleža odpadnih snovi na koncu življenjske dobe vozila. Oplova reciklažna strategija je del našega prispevka okolju in varovanja dragocenih kovin in energetskih virov.

V smislu razvoja izdelkov je Oplova reciklažna strategija osnovana na dveh temeljih:

  • Reciklažno usmerjeno konstruiranje
  • Razvoj in 'ciklična' uporaba materialov pri proizvodnji vozil

Z namenom da zagotovimo da so vsi GM proizvodi v skladu z cilji recikliranja, morajo vsi GM inženirji upoštevati navodila Recikliranja/Predelave. Namen teh navodil je podpora inženirjem GM in dobaviteljem pri razvoju reciklažno zasnovanih vozil. Ta proces pa tudi pomaga inženirjem oceniti katere dele, sklope, itd. je možno reciklirati na koncu življenjske dobe vozila.

Opel ima že dolgo tradicijo uporabe reciklažnih materialov, znanih kot reciklati. Za uporabo v proizvodnji je določenih in odobrenih že več kot 130 vrst plastičnih reciklatov.

V primerjavi z novimi viri, morajo reciklati izpolnjevati enake tehnične predpise in biti cenovno ugodni. Ko sta ta dva kriterija izpolnjena uporabimo reciklažne materiale, pri čemer pa je kakovost vedno zagotovljena. Naša na ekipa, ki skrbi za reciklažo, se vedno trudi ohraniti kvaliteto izgleda in občutek mehanske in termične trajnosti skupaj s standardi zmogljivosti.

Zaradi uporabe reciklažnih materialov visokih standardov in kakovosti, so ti lahko uporabljeni tako za dele, ki so vidni, kot tudi za tiste, ki so 'skriti' v Oplovih vozilih.