GARANCIJA ZA NOVO VOZILO.
GARANCIJA ZA NOVO VOZILO.

Obseg garancije

Z Oplovo garancijo za novo vozilo imate lahko dve leti mirno vest, ne glede na število prevoženihkilometrov.

Zagotavlja brezplačno popravilo in zamenjavo delov vašega novega avtomobila pri pooblaščenem Oplovem serviserju.

V primeru popravila morate pooblaščenemu Oplovemu serviserju predložiti servisno knjižico, garancijo za novo vozilo in Oplovo mednarodno potrdilo servisa.

Garancija ne velja za običajno fizično in snovno obrabo. Ne velja, če okvara izvira iz: zunanjih mehanskih ali kemičnih vplivov; neustreznega upravljanja vozila; popravila s strani tretje osebe; sprememb, ki niso odobrene s strani Opla; neopravljenih predpisanih kontrolnih pregledov.

Garancija ne krije škode, ki jo povzročijo deli ali dodatna oprema, ki niso originalni Oplovi deli ali dodatna oprema.

Oplova garancija

 1. Garancija za nova vozila.
  Za nova vozila velja dvoletna garancija. Garancija velja za vsa nova vozila Opel v obdobju 24 mesecev po prodaji vozila uporabniku oziroma po prvi registraciji (kar nastopi prej) brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Dvoletna garancija velja za nova vozila od modelnega leta 2003 naprej.
  2 leti garancije za originalne dele in opremo Opel.
  Oplovi trgovci zagotavljajo dvoletno garancijo za originalne dele in opremo Opel, brez omejitve števila prevoženih kilometrov ali zaračunavanja stroškov za delo, pod pogojem, da sta bila vgradnja oz. popravilo opravljena v pooblaščenem prodajno-servisnem centru Opel.
  3 leta garancije za Oplove akumulatorje.
  S triletno garancijo za nov kupljen in na pooblaščenem servisu vgrajen Oplov akumulator lahko pozabite na težave z zagonom motorja tudi v najhujših zimah.
  12-letna garancija proti prerjavenju.
  Opel zagotavlja zanesljivo dolgoročno jamstvo proti prerjavenju. Pogoj: vozilo mora biti redno servisno vzdrževano in opravljeni morajo biti vsi pregledi, ki so predpisani v Navodilih za uporabo ali Servisni knjižici.
 2. Pooblaščeni Oplov trgovec/serviser bo v času trajanja garancije brezplačno popravil in zamenjal dele vašega vozila. Zamenjani deli postanejo Oplova last.
 3. Kaj je potrebno, da se opravi garancijsko popravilo? Oplovemu trgovcu morate predložiti prošnjo, skupaj s servisno knjiži
 4. Garancija ne velja za normalno obrabo.
 5. Garancija ne bo veljala, če:
  1. če so vzrok okvare zunanji mehanski ali kemični vplivi,
  2. če gre za nepravilna uporaba vozila,
  3. če je bilo vozilo s privoljenjem lastnika popravljano iz strani tretje osebe,
  4. če so bili vgrajeni nadomestni deli ali izvedena popravila, ki jih Opel ni odobril,
  5. če niso bila upoštevana Oplova Navodila za uporabo ali niso bili izvedeni redni pregledi, ki so predpisani v servisni knjižici,
  6. če lastnik vozila ni takoj uveljavljal garancije in odpravil napake, ki je bila ugotovljena že med predajo vozila ali takoj zatem, ko je bila ugotovljena.
 6. Vsem garancijskim zahtevkom poteče veljavnost po obdobju, navedenem v točki 1. Popravilo napak, ki so bile prijavljene, a ne odpravljene v garancijskem roku, ostane v garanciji do odprave napake.
 7. Garancija ne vključuje zahtev, ki jih ima lastnik vozila neposredno do Oplovega trgovca, ki je vozilo prodal.
 8. Opel se obvezuje, da bo najmanj 3 leta po preteku garancije vozila zagotavljal servisiranje in dobavo nadomestnih delov, pribora in drugih proizvodov, ki so nujno potrebni za uporabo vozila glede na njegov namen.